Wat moet je weten over een constructieberekening laten maken? 

Bevestigingsexpert.nl

De stabiliteit waar je woning over beschikt is één van de meest fundamentele eigenschappen. Wanneer de stabiliteit van het pand in kwestie in het gedrang komt betekent dat namelijk in de praktijk dat je zomaar kan worden geconfronteerd met heel wat uiteenlopende schadegevallen. Niet alleen is het mogelijk dat er scheuren zullen ontstaan aan het pand, daarnaast zal je mogelijks ook worden geconfronteerd met bijvoorbeeld een verzakking op termijn. Het spreekt voor zich dat dit allemaal allesbehalve fijn is. Een constructieberekening laten maken kan als gevolg hebben dat je de stabiliteit van je woning ongeacht de werken die worden uitgevoerd kan vrijwaren. Alles wat je hierover nu precies moet weten ontdek je hieronder op deze pagina.

Wat maakt een constructieberekening laten maken interessant?

Een constructieberekening laten maken is iets waar je in bepaalde situaties wettelijk verplicht rekening mee moet houden. Echter is het ook gewoon zo dat een dergelijke berekening laten maken ook erg interessant is. Dat is het gevolg van de vele potentiële schadegevallen die je daardoor kan voorkomen. In ieder geval verkleint het laten uitvoeren van zo’n berekening het risico op optredende schade als gevolg van bijvoorbeeld scheurvormgeving of een verzakking. 

Vroeger was er in de praktijk zeer vaak sprake van schade die werd veroorzaakt door een onstabiele constructie. In het meest extreme geval kon dit zelfs leiden tot ineenstorting van het pand in kwestie. Het spreekt voor zich dat je dit absoluut tegen wil komen. Door het laten uitvoeren van een constructieberekening kan dit risico aanzienlijk binnen de perken worden gehouden. De kans dat je woning op een bepaald ogenblik zo instabiel is dat ze instort of dat ze wegzakt is dan ook zo goed als onbestaande. Dit op zich benadrukt reeds het ongelofelijke belang dat is verbonden aan het laten uitvoeren van een constructieberekening.

Wanneer is een constructieberekening laten maken bij wet verplicht?

Vaak bestaat in de praktijk nog de veronderstelling dat het altijd aan jou als eigenaar van het pand is om te bepalen of je ervoor kiest om een constructieberekening uit te laten voeren of niet. Dat is echter niet zo. In veel gevallen is het immers zo dat er sprake is van een wettelijke verplichting voor wat een constructieberekening laten maken betreft. Dat is altijd het geval wanneer de stabiliteit van het gebouw mogelijks in het gedrang zou kunnen komen. Dient ervoor het uitvoeren van de werken die jij van plan bent een omgevingsvergunning te worden aangevraagd? Ook dan zal je moeten vaststellen dat het laten uitvoeren van een constructieberekening wettelijk is vereist. 

Hoeveel bedragen de kosten voor een constructieberekening laten maken?

Moet jij ook een constructieberekening laten maken? Dan spreekt het voor zich dat je daarbij rekening zal willen houden met de kosten die ervoor dienen te worden betaald. Wat deze kosten betreft moet er altijd rekening worden gehouden met de reden waarom de berekening wordt uitgevoerd. Daarbij moet er speciale aandacht worden besteed aan bijvoorbeeld de omvang van het project. Een constructieberekening laten uitvoeren voor een volledige woning kost dan ook logischerwijs (aanzienlijk) meer dan wanneer er een berekening wordt uitgevoerd voor bepaalde onderdelen. Voor een constructieberekening van een volledige woonst zijn de kosten in de praktijk gemiddeld gelegen tussen de 3.500 en 4.500 euro.